Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları (5) - Τα χαμένα τραγούδια της Ανατολίας- Ahmet Yurt - Eşrefoğlu Al Haberi


Eşrefoğlu al haberi
Bahçe biziz gül bizdedir
Biz de mevlanın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir

Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennetteki onsekiz ırmak
Coşkun akan sel bizdedirAdem vardır cismi semiz
Aptes alır almaz temiz
Halkı dehleylemek nemiz
Bilcümle vebal bizdedir

Arı vardır uçup gezer
Teni tenden seçip gezer
Zahit bizden kaçıp gezer
Arı biziz bal bizdedir

Kimi sofu kimi hacı
Cümlemiz hakka duacı
Resul-i Ekrem'in tacı
Aba hırka şal bizdedir

Biz erenler gerçeğiyiz
Has bahçenin çiçeğiyiz
Hacı Bektaş köçeğiyiz
Edep erkan yol bizdedir

Kuldur Hasan Dede'm kuldur
Manayı söyleyen bildir
Elif hakka doğru yoldur
Cim ararsan dal bizdedir

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου